ПОЧЕТАК РАДОВА ОБНОВЕ „СТАРОГ ПАРКА“ У ТЕМЕРИНУ

Конкурсом Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, Општина Темерин је добила 2.200.000 динара суфинасирајућих средстава за „пошумљавање у циљу очувања предеоног  биодиверзитета у 2021.години“. Износ одобрен овим конкурсом намењен је обнови „Старог парка“ у Темерину, уз средства обезбеђена из буџета Општине Темерин.

Поступак обнове се изводи по  Идејном решењу реконструкције парковских површина Старог парка у Темерину, са припадајућом  инфраструктуром  (ПЗИ Е-263/18 Студио Д’АРТ ), на основу ког је одржана и јавна презентација пројекта и пројектно техничке документације пре три године.  „Стари парк“ у Темерину је заштићен одлуком Скупштине Општине Темерин број 06-1/7/2003, као значајно добро III категорије са режимом заштите III степена. Као старалац „Старог парка“, одређено је Јавно комунално предузеће „Темерин“, које ће и спроводити радове на обнови, по напред наведеном конкурсу.  Радови почињу првим данима октобра и изводе се до краја новембра.

Обнова „Старог парка“ у овој фази обухвата редукцију осушених стабала и санитарни третман оболелих, крчење прекомерног броја младица, као и полупаразитског растиња. Одабир стабала изводи се по раније урађеној валоризацији, која је део припадајуће документације Идејног решења реконструкције парковских површина „Старог парка“ у Темерину. Након тога, следи садња 76 стабала, која ће колоритом, спратовношћу, смењивањем фенофаза и фасцинацијама, као што су мириси и текстуре, унети у простор  динамику и нови доживљај парковског простора.