ПОД ПРИТИСКОМ СИСТЕМ ТОПЛАНЕ „ЦЕНТАР“

Систем топлане „Центар“ је напуњен водом и стављен под притисак, како топловоди, подстанице, тако и грејна тела у становима и локалима крајњих корисника даљинског грејања. У наредном периоду ће се вршити испитивања система и утврђивање евентуалних неправилности.

По плану и распореду, исти поступак ће се спровести и за систем топлане „Парк“.