ПРИКУПЉАЊЕ ИСПРАНЕ АМАБАЛАЖЕ ОД ОТРОВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА