РАДНА СУБОТА У ЈКП (ВИДЕО)

Данас је у ЈКП „Темерин“ била радна субота, али је организована и спроведена више као радна акција, него као стандардан радни дан. На више локација, што јавних површина, што површина под власништвом предузећа, наше екипе су урадиле све што је било потребно да би се уредио простор.
И убудуће ће ЈКП „Темерин“ практиковати овакве радне суботе, које ћемо, као данас, користити за уређење места и објеката којима је то потребно.