САНИРАЊЕ ХАВАРИЈЕ НА МРЕЖИ КОД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ

Ради санирања велике хаварије на водоводној мрежи испред зграде Општине, ангажовали смо значајне капацитете, како људске, тако и машинске, а успешно смо тестирали и нашу нову планирну кашику за ровокопач.