СЕЧА СТАРИХ СТАБАЛА

По налогу комуналног инспектора, Служба одржавања зеленила и јавних површина ће у току дана вршити сечу старих стабала, као и оних која угрожавају ваздушне инсталације.

Орезано грање ће бити однето на депонију, а дрво, које се може искористити као огревно, биће лагеровано у магацину ЈКП „Темерин“ и стављено на располагање Центру за социјални рад.