СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ТЕМЕРИН

Дана 09.02.2021 г.  (уторак), са почетком у 9.00 ч. одржаће се 6. седница НО ЈКП“Темерин“. За седницу је предвиђен следећи Дневни ред:

  1. Разматрање и усвајање Записника са:
  • 4. седнице Надзорног одбора ЈКП-а, одржане 28.01.2021. године;
  • 5. седнице Надзорног одбора ЈКП-а, одржане 29.01.2021. године;
  1. Доношење Одлуке о измени ценовника за јавни паркинг.
  1. Доношење Одлуке о отпису потраживања
  1. Разно