УСПОРЕНО ОДНОШЕЊЕ КУЋНОГ СМЕЋА

Због за рад тешких временских услова и проблема са техником, данас ће одношење кућног смећа бити успорено, али ће у току дана све бити однето из предвиђеног рејона.