СВАКОДНЕВНА КОНТРОЛА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

Снабдевање водом је на уобичајеном нивоу, а дежурне екипе ЈКП „Темерин“ више пита дневно врше контpолне обиласке свих црпних станица у општини.
Ниске дневне и ноћне температуре потенцијално су претња комплетном систему водоснабдевања, па се контроле црпних станица врше ради потпуног увида у стање изворишта и постројења, како би се на што мању могућу меру смањила вероватноћа хаваријских застоја у водоснабдевању. Сви евентуални недостаци и кварови се моментално отклањају у реалном времену, како не би дошло до прекида у производњи и снабдевању водом.