СРЕЂИВАЊЕ ГРОБАЉА

Данас ће се скупљати и односити опало лишће на Западном гробљу у Темерину. ЈКП „Темерин“ се стара да, поред осталог, и гробља у нашој општини буду што уреднија, па је овај радни задатак у склопу тих активности.