БЕТОНИРАЊЕ У УЛИЦИ МИКЕ АНТИЋА

У току дана грађевинска екипа ЈКП „Темерин“ ће бетонирати дворишне површине и колске прелазе у улици Мике Антића, који су морали бити поломљени приликом решавања проблема атмосферске канализације.