ХИТНО ИСКЉУЧЕНА ВОДА У БЛОКУ 22 У ТЕМЕРИНУ

Због изненадне хаварије на хидранту у улици Радноти Миклоша, комплетан Блок 22 неће имати воде до завршетка радова.