ПРЕВЕНТИВА ПРОТИВ СМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА

С обзиром да су ниске температуре стигле и да улазимо у зиму, апелујемо на наше суграђане да брину о унутрашњим водоводним инсталацијама и заштите водомер од смрзавања. На жалост, имамо не мали број случајева да се водомер налази у  шахтовима, који су неквалитетно и ван прописаних стандарда изграђени, неодржавани, урушени,  делимично затрпани грађевинским материјалом, девастирани…

Када водомери нису смештени у одговарајућим шахтовима, може доћи до њиховог смрзавања и пуцања стакла. У тим случајевима долази до енормног отицања воде и повећања рачуна.

Зато предлажемо да се водомери утопле у шахтовима, који не испуњавају потребне услове. Уколико се водомер налази плитко у шахту (у зони смрзавања), потребно је поставити неки изолациони материјал изнад њега, при том водећи рачуна да се очитавање може извршити.

Такође, предлажемо да се испусти вода из инсталација у објектима у којима се не станује током зиме, као и  из просторија које се не греју – подруми, гараже, поткровља…

Уколико је шахт са водомером прописно изграђен и поклопљен, а водомер постављен на прописаној дубини, не постоји опасност од смрзавања.