МОГУЋЕ ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ

Због изненадне хаварије, могуће је искључење воде у Бачком Јарку од 10 до 12 часова.