САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ХАВАРИЈЕ НА УГЛУ ПАШИЋЕВЕ И СВЕТОГ НИКОЛЕ