ОД ДАНАС ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ

Од данас, па до даљег, за правна и физичка лица, на депонију није дозвољено одлагање комуналног и грађевинског отпада, нити улазак возилима.
Ова забрана се не односи на службе ЈКП Темерин и на услужну делатност фекалних цистерни.