ПРОЛЕЋНО СРЕЂИВАЊЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА

Служба Водоснабдевања, поред редовних послова на државању постројења и водоводне мреже, започела је пролећно кошење траве на свим црпним станицама у нашој општини.